Leiderschap in Zorg

Waarom willen we bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg?

Net als u, hebben wij bij Leiderschap in Zorg, LIZ, hart voor de zorg. We willen dat mensen die het nodig hebben met een gerust hart een instelling binnen kunnen gaan om optimale zorg te ontvangen. Daarnaast vinden we het belangrijk mee te werken aan het creëren van een effectieve en betaalbare gezondheidszorg. Daar profiteren we ten slotte allemaal van.

Verhoging van effectiviteit en efficiency leiden tot kwaliteitsverbetering.

LIZ ondersteunt directies van zorginstellingen en lokale overheid bij het herinrichten en verbeteren van het proces naar de klant en de verwijzer en de ondersteunende processen die daarbij van belang zijn. Afgestemd op eisen en wensen van de financier. Hierdoor verbeteren de bedrijfsresultaten én de kwaliteit van de geboden zorg. LIZ creëert daardoor samenhang tussen de verschillende werkprocessen, en een gezonde financiële situatie. Daarbij neemt LIZ ook de positie van de instelling in de zorgketen en de daarbij behorende samenwerkingsrelaties, onder de loep. De werkwijze van LIZ zorgt er voor dat medewerkers in deze zorgketen het beste uit zichzelf halen, en de cliënten zich optimaal behandeld voelen.

Kwaliteitsverbetering in de zorg: hoe dragen we daar aan bij?

Kwaliteitsverbetering in de zorg begint met het onderzoeken van de geboden kwaliteit en of die overeenkomt met de gewenste kwaliteit. Dat geldt niet alleen voor de kwaliteit die een zorgorganisatie biedt, maar nadrukkelijk ook voor de geboden kwaliteit in de zorgketen waar de instelling deel vanuit maakt. Immers, een instelling staat niet op zichzelf en de zorgvragers hebben vaak te maken met verschillende zorgverleners. Door middel van een gedegen analyse gaat LIZ samen met haar opdrachtgever na waar in de zorgorganisatie en in de betrokken zorgketen, verbeterpunten zijn. De uitkomsten dienen als basis voor een veranderplan dat is gebaseerd op ‘ketendenken’. Het verbeterplan voorziet in activiteiten die zowel de financiële als de zorgprocessen efficiënter laten verlopen. Het belangrijkste kenmerk van het verbeterplan is dat de geplande activiteiten aansluiten bij de wensen van de zorgvragers.